Περιβάλλον

Στην περιοχή του Λακωνικού δραστηριοποιείται ο Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, (www.archelon.com) με σκοπό την παρατήρηση και προστασία της. Το 1989 ξεκίνησε στον Λακωνικό σε συνεργασία με τους ψαράδες, το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα αλιείας στην Ελλάδα.

Οι εκτεταμένοι αμμόλοφοι και παραλίες του λακωνικού κόλπου είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και η παραλία του Μαυροβουνίου αποτελεί περιοχή δείκτη για τον Λακωνικό.

Σημαντικός βιότοπος είναι το Δέλτα του Ευρώτα το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000», με κύρια προστατευόμενα είδη την Πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και τον κρίνο της θάλασσας (Pancratium maritirium) ή κρίνο της Παναγίας όπως τον λέμε οι ντόπιοι, ο οποίος φύεται στην άμμο και έχει εκπληκτική μυρωδιά.